Sąd XX

Sąd XX

Postprzez admin » 20 cze 2010, o 21:32

XX Sąd ostateczny (zmartwychwstanie)


Symbolika karty:

Nadszedł czas na ocenę sytuacji życiowej, bilans, konieczność zastanowienie się, co należy zrobić i dokonania ważnych zmian. Karta symbolizuje także wezwanie do działania, tworzenie nowego, cud, spełnienie, radość, wyzwolenie, powrót do zdrowia, świętowanie, zabawa, odrodzenie wewnętrzne, Boska opieka, przebaczenie.

Negatywne strony, które może symbolizować karta:

Konieczność zmian, nawet jeśli wiążą się one z uczuciem dyskomfortu, przeszkody w drodze do realizacji szczytnych celów, nowe doświadczenia, z którymi trzeba się zmierzyć, długo oczekiwana wiadomość nie nadchodzi, znaczne opóźnienia, brak perspektyw na przyszłość, zamknięcie na nowości, trzymanie się starych zasad, prawd, co nie jest w tym przypadku korzystne, nieumiejętność dostrzegania szans, jakie daje los, niewykorzystane możliwości.
www.magiakart.pl
admin
Administrator
 
Posty: 100
Dołączył(a): 6 sty 2010, o 11:37

Re: Sąd XX

Postprzez Tarja » 30 cze 2010, o 20:18

Sąd (zwany też Odrodzeniem)
Dźwięk trąby anielskiej wyrywa ludzi z marazmu śmierci, powołuje ich do Życia. Dwudziestka jest podwójną liczbą doskonałości, jest symbo­lem Drzewa Życia — jego materialnego i duchowego aspektu. Ostatecz­ne przebudzenie dokonuje się nagle i niespodziewanie, co podkreśla astro­logiczny znak Strzelca.
Od litery szin zaczyna się słowo Szaddai (Wszechmogący), jedno z wielu określeń Pana. Jedynie wszechmoc Boga może sprawić, że Adam zostanie Kadmonem.
Wędrowiec zmartwychwstaje, ale nie sam. Wraz z nim budzą się z głę­bokiego snu wszyscy, którzy szli przed nim, którzy po nim wyruszyli, i ci, którzy jeszcze idą. Adam-Kadmon dostrzega w każdej istocie Wę­drowca. Raduje się jego sukcesami, martwi porażkami. Bez tej drogi, bez wędrówki, nic by się nie odbyło. Bez matki nie byłoby dziecka, bez dziecka nie byłoby słów, baśni, cudownych opowieści, narysowanych niepewną ręką obrazków, nie byłoby książek, muzyki, radości i smutku tworzenia. Nikt nie powiedziałby o liściu, że jest zielony, a o Bogu — że JEST. Za­pewne nie byłoby również wojen, stosów, obozów koncentracyjnych, bólu narodzin Królestwa. Dopóki trwa ból — matka cierpi i nie można po­zostać obojętnym na jej cierpienie, lecz kiedy ból ustąpi, nadejdzie uko­jenie i szczęście spowodowane darem nowego życia.

Pozycja prosta: Skłonność do przebaczania. Dobroć. Wyrozumiałość. Wyrwanie z ma­razmu. Pragnienie nieśmiertelności. Nowina, wiadomość, informacja. Otrzy­manie dobrej pracy. Wyższa forma jaźni. Wędrówka ku Bogu. Dar. Inge­rencja sił wyższych. Osąd, ocena własnych dokonań. Opieka. Przesłanie, które będzie wysłuchane. Narodziny nowego człowieka. Wyzdrowienie. Odzyskanie wolności. Powołanie, powołanie kapłańskie, chęć służenia ludziom.

Odwrócony: Lęk i obawa przed oceną. Zła ocena. Fałszywa ocena rzeczywistości i wynikające z tego kłopoty. Zlekceważenie wiadomości. Brak wieści. Niekomunikatywność. Niemożność rozwikłania problemów. Brak wyższej jaźni. Ateizm. Lekceważenie innych. Połowiczne życie.

Jan Witold Suliga
„Życie jest jak pudełko czekoladek, nigdy nie wiesz, co się trafi.”
Forrest Gump
Avatar użytkownika
Tarja
 
Posty: 193
Dołączył(a): 29 maja 2010, o 16:05

Re: Sąd XX

Postprzez Tarja » 30 cze 2010, o 20:22

SĄD Zmiana nieoczekiwane i szczęśliwe rozwiązanie sytuacji

Często nosi nazwę Sądu, rozumianego jako Sąd Ostateczny, ale chrześcijańskie zabarwienie tego pojęcia nie wydaje się właściwe dla tej karty. W Tarocie egipskim karta ta określana jest jako The Rising oj The Dead, a więc zmartwychwstanie po śmierci, co jest szczególnie trafne. I tak z grobów wyłaniają się mumie (w kulturze egipskiej) lub nagie postacie. Wszystkie zmartwychwstałe dusze, a tylko o nie tu chodzi, cieszą się, gdyż są o krok bliżej swego celu do ponownego wcielenia się.

ZNACZENIE KARTY: karta ta symbolizuje zawsze początek, obojętnie po czym on następuje. Ale karta nie symbolizuje zmartwychwstania po śmierci! W swoim życiu umieramy wielokrotnie, po to, by życie mogło toczyć się dalej. Każdy odcinek jest śmiercią, każda zakończona miłość, każde rozstanie. Ale nigdy nie jest to kres, gdyż nasze życie idzie naprzód w tym lub innym kierunku. Zmartwychwstanie nie ma nic wspólnego z Sądem Ostatecznym, lecz jedynie z tą częścią nas, która po zakończeniu pewnego etapu żyje dalej innym życiem. To jest treścią naszego życia, każde doświadczenie zmienia nas, nawet jeśli nie zauważa tego początkowo nasza świadomość. Tak należy rozumieć Zmartwychwstanie i Sąd. Dlatego właśnie traktowano tę kartę jako najważniejszą w Tarocie.

ZNACZENIE SYMBOLICZNE: Karta ta przedstawia symbolicznie nieuchronne wkroczenie planu boskiego w świat materii w celu osądzenia zgromadzonych doświadczeń. Nazwa karty Sąd nie odnosi się do pojęcia ludzkiej sprawiedliwości; mówi ona o konieczności samooceny, które człowiek musi dokonać wykorzystując swoje zdolności mentalne. W swym znaczeniu elementarnym Sąd przedstawia człowieka zbudzonego ze snu w materii przez obecny w nim pierwiastek boski, który inspiruje go do analizy swego wnętrza. W interpretacji należy brać pod uwagę rewolucyjny sens tej karty. Informuje ona o wpływach i zdarzeniach mających nastąpić natychmiast; jest to jedyna karta Tarota zawierająca przekaz tego rodzaju.

ATRYBUTY OSOBOWOŚCI: głęboki intelekt. Prawość, umiłowanie piękna. Talent twórczy. Witalność. Zdrowie.

ZNACZENIE UŻYTKOWE: karta ta zapowiada nowiny, które mogą być dobre albo złe, w zależności od kart sąsiednich. W odpowiedzi na pytanie o powodzenie jakiegoś planu albo dzieła artystycznego wróży sławę, a przynajmniej powodzenie. Natomiast w towarzystwie kart Kochankowie albo Wieża zawiadamia o przykrej scenie małżeńskiej, o burzliwym sporze. Podstawowe znaczenie tej karty jest dobroczynne. Wskazuje ona na moment przemiany idei w działanie. Zapowiada ruch naprzód, realizację, nieoczekiwaną zmianę w najbliższej przyszłości, pozostającą często poza świadomym zamiarem albo wolą pytającego. Sąd, karta realizacji materialnej, jest równocześnie kartą pierwiastka duchowego. Przynosi nieoczekiwane objawienia, często religijne, które przyczyniają się do ewolucji duchowej lub do osiągnięcia szczęścia w jego aspekcie ziemskim. Pracujcie, podejmujcie trud, mówi ten arkan, a będziecie zbierać owoce swej pracy.

źródło Helena Starowieyska Tarot Marsylski
„Życie jest jak pudełko czekoladek, nigdy nie wiesz, co się trafi.”
Forrest Gump
Avatar użytkownika
Tarja
 
Posty: 193
Dołączył(a): 29 maja 2010, o 16:05

Re: Sąd XX

Postprzez Tarja » 13 kwi 2011, o 12:07

Sąd


klucz do interpretacji:
pozytywnie
odrodzenie, wybaczenie, pojednanie, przebudzenie do życia, rozwiązanie problemu, zwrócenie się ku nowym ideałom, nowe plany, świadomość swoich pragnień i celów, dokonywanie bilansu, podsumowanie, rachunek zysków i strat, zmiany w życiu, uczciwość, odrodzenie w związku, gotowość do poświęcenia, przejście na emeryturę, narodziny dziecka, zakończenie pewnego etapu i rozpoczęcie nowego, ocena sytuacji, świętowanie, rewolucja, pokaz, demonstracja, duchowe przebudzenie, oświecenie, zwrócenie się ku wartościom duchowym, nowina, prognoza, wiara w posiadanie życuowej misji, wyjście z kłopotliwej sytuacji, odzyskanie wolności, zrozumienie, olśnienie, odkrycie, uwolnienie od przeszłości, nowe ideały, wierzenia i dążenie, wiara w Boga, rozwód lub małżeństwo, podjęcie ostatecznej deczyji, wybranie tego co dla nas najlepsze, odnowa moralna, powrót do zdrowia, diagnoza lekarska, przeprowadzka, zmiany, spowiedź, spisanie ostatniej woli, ogłoszenie w prasie, telewizji.
negatywnie
nowiny, które zburzą dotychczasowy porządek, sprawy nie będą układać się po naszej myśli, zwątpienie, niezdecydowanie, nieumiejętność wybaczania, niezgoda, brak tolerancji, uprzedzenia, zlekceważenie dobrych rad, odrzucenie pomocy, lekceważenie innych, upór, przekonanie tylko o swoich racjach, trzymanie się starych, nieaktualnych prawd, odmowa, chaos, zamieszanie, krytyka, niezrozumienie czyichś dążeń i potrzeb, nietolerancja wobec czyichś poglądów, kłamstwo, manifestacja, demonstracja, wydarzenie rozgrywające się na oczach publiczności czy świadków, konformizm, unikanie konfrontacji, trudności z przyjęciem pewnych prawd, zaprzeczanie, niemozność oderwania się od przeszłości, rozpad relacji, niewiara, dewocja, fanatyzm, strach przed zmianami, odmowa podjęcia koniecznych decyzji, utkwienie w marwtym punkcie, stagnacja, problemy ze zdrowiem, niedbanie o własne zdrowie, niedostepność.


Osoba, jakie reprezentuje karta Sąd

Przewodnik duchowy,
Uzdrowiciel, lekarz, terapeuta, rehabilitant, ktoś kto wpływa kojąco na naszą psychikę, ducha i ciało
Człowiek skupiony na rozwoju duchowym, medytacji, osoba wierna swoim zasadom i ideałom
ktoś kto uważa, że ma pewną życiową misję od wypełnienia i podporządkowuje swoje życie dla swojego planu
osoba, która jest skłonna do poświęcenia się dla pewnych ideałów
osoba, która przebudziła się do życia, człowiek, w którego wnętrzu dokonuje się przemiana,
ktoś kto dostał olśnienia, zrozumienia, człowiek zainspirowany pewną ideą, czynem, pomysłem
przywódca lub członek stowarzyszenia, organizacji, grupy społecznej, sekty
świadek pewnego wydarzenia
obserwator, osoba, która ocenia, stara się zrozumieć pewną sprawę
dewot, fanatyk, osoba ślepo wierząca w swoje przekonania, osoba nietolerancyjna wobec cudzych poglądów
osoba niechętna rozwojowi duchowemu albo intelektualnemu, człowiek niechętny zmianom, ktoś kto utkwił w martwym punkcie albo ktoś wciąż rozpamiętujący przeszłość
ktoś kto próbuje narzucić innym swój system wierzeń albo światopogląd.


miejsca, jakie może reprezentować karta Sąd
sala rozpraw, wykopaliska, cmentarz, obrady sejmu i senatu, miejsce wypadku albo pewnych wydarzeń, których jesteśmy świadkiem, aula, sala wykładowa, dyskoteka, rozgłośnia radiowa, centrala telefoniczna, Kościół, sala konferencyjna, miejsce prezentacji, wystawy, recital, sala koncertowa, redakcja, prom, statek, duże organizacje i stowarzyszenia, centrale firm, sale szkoleniowe, miejsce zebrań i narad, konfesjonał.


Zawody, jakie może reprezentować karta Sąd
Przełożony, kierownik, wodzirej, konferansjer, tłumacz, didżej, sędzia, duchowny, rehabilitant, lekarz, uzdrowiciel, dziennikarz, muzyk, redaktor, poseł, speaker telewizyjny i radiowy, szkoleniowiec, specjalista BHP, satyryk, osoba, która przemawia do tłumu, prezydent, premier, gwiazda filmowa albo telewizyjna.


Sąd jest kartą skomplikowaną w interpretacji, często nie rozumiemy jej znaczenia i błędnie ją interpretujemy. Przyznam, że karta ta może być kłopotliwa w interpretowaniu jej w życiu codziennym. Karta często zapowiada ważne zmiany i wydarzenia, ale zdarza się, że mówi o naszej duchowości i rozwoju np. intelektualnym, ale najczęściej dotyczy naszej duchowości. Może jesteśmy pogrążeni w lekturze pewnej książki, badamy pewne zjawiska, tworzymy powieść i karta ta może zapowiadać wenę twórczą, olśnienie, oświecenie, przebudzenie do działania i nowe pomysły. Inna możliwość interpretacji wskazuje na odrodzenie duchowe, znalezienie właściwego rozwiązania, impuls do działania, odkrycie ważnych wartości, ulgę duchową. To także symbol pojednania, więzi rodzinnych, wartości, wspólnoty. Sąd nawołuje do pracy nad swoją duchowością i chwili refleksji nad tym, co naprawdę ważne w życiu. To symbol przebaczenia, wyzdrowienia i ustąpienie przeszkód. To nowa droga w życiu, bardziej świadoma, mądra. Jej pojawienie się w rozkładzie oznacza, że oto nadchodzą ważne zmiany albo że musimy do nich dążyć ponieważ obecna sytuacja tego wymaga. Zmiany mogą przynieść nam spokój ducha, równowagę w życiu, ulgę, radość i wybawienie z trudnej sytuacji. Sąd oznacza także nowe ideały i wartości, którymi postanowiliśmy się kierować, to także nowe wierzenia, cele i plany. Karta ta ściśle wiąże się z naszym stanem duchowym i zapowiada odrodzenie, przebudzenie do życia, poprawę. Niekiedy karta prognozuje pojednanie zwaśnionych partnerów, rodzin i przyjaciół. To także znalezienie najlepszego rozwiązania w beznadziejnej sytuacji i dążenie właściwą drogą. To także wezwanie do działania, przyjrzenia się sobie i relacjom z bliskimi.
Avatar użytkownika
Tarja
 
Posty: 193
Dołączył(a): 29 maja 2010, o 16:05


Powrót do Arkana Wielkie

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron