XVI Wieża

XVI Wieża

Postprzez admin » 20 cze 2010, o 21:23

XVI Wieża


Symbolika karty:

Nagłe, niespodziewane zmiany, rozpad, dotkliwa strata, która po pewnym czasie może okazać się błogosławieństwem, wyzwolenie, ogromna zmiana w światopoglądzie, postrzeganiu kogoś lub czegoś, utrata życiowej stabilizacji, ważnego stanowiska, plany, które nie powiodą się, trudne do rozwiązania problemy, ruina finansowa, nagły cios z zewnątrz, destrukcja, przykre wydarzenia, zwątpienie w sens życia, wstrząs psychiczny.

Karta w negacji:

Bardzo drastyczne zmiany, utrata wolności, więzienie, tragedia, rozpad związku, rozwód, wielka przegrana, bankructwo, długotrwałe dochodzenie do siebie, po dramatycznych przeżyciach, bezsilność, sięgnięcie dna.
www.magiakart.pl
admin
Administrator
 
Posty: 100
Dołączył(a): 6 sty 2010, o 11:37

Re: XVI Wieża

Postprzez Weronika » 27 cze 2010, o 20:54

Pozycja prosta: Despotyzm. Niebezpieczeństwo destrukcji. Projekt fałszywy w zało­żeniu. Nagły zwrot wypadków. Niespodziewana zmiana. Wypadek. Wy­zwolenie. Zmiana opinii. Ruina. Utrata stabilizacji życiowej. Strata pie­niędzy, domu, rodziny, bezpieczeństwa. Strata miłości. Ryzyko poważnej choroby. Frustracja. Paniczny lęk. Wstrząs psychiczny. Rozpacz spowo­dowana katastrofą życiowa.

Odwrócona: Ustawiczne kłopoty. Monotonne życie. Niemożność dokonania zmiany. Trwanie. Stagnacja. Całkowita przegrana. Wstyd. Klę­ska. Przyłapanie na gorącym uczynku
Jan Witold Suliga "Karty które wrózą"
Avatar użytkownika
Weronika
 
Posty: 56
Dołączył(a): 21 cze 2010, o 13:10

Re: XVI Wieża

Postprzez Weronika » 27 cze 2010, o 20:57

Wieża
Osoba, którą symbolizuje Wielki Arkan XVI: to człowiek doświadczony, o silnej woli, umiejący rozpocząć od nowa.
Karta odwrócona: despota. Manipulator. Niezdolny do walki, przytłoczony problemami, pesymista.
Cech charakteru: mądrość, humanizm. Samoświadomość. Dystans do rzeczywistości. Siła. Porywczość. Złe instynkty.
Karta odwrócona: niemożność dokonania zmian. Koncentracja na sobie, egoizm, pycha, zarozumiałość. Lęki. Frustracja. Wstyd.
Sytuacja albo sprawa: nieoczekiwana utrata stabilizacji, bezpieczeństwa. Katastrofa. Rozpacz. Ruina. Niebezpieczeństwo. Kryzys wartości. Regeneracja po klęsce. Nieszczęście, które prowadzi ku lepszemu. Przebudzenie.
Karta odwrócona: komplikacje nie do rozwiązania. Niegodziwość albo ból, których można się było ustrzec. Stagnacja. Więzienie. Poczucie klęski. Bieda.
Zdrowie: problemy z nogami. Nagłe załamanie psychiczne. Wypadek. Ciężka choroba.
Karta odwrócona: możliwość śmierci chorego. Cierpienia natury psychicznej. Myśli samobójcze.
Miłość: degradujący związek. Bardzo trudne, ale konieczne rozstanie. Rozwód.
Karta odwrócona: niemożność odejścia. Zło, jakiego się doświadcza "na własne życzenie". Bezsilność wobec partnera.
Praca: losowa klęska. Kłopoty materialne. Może nadszedł czas na usamodzielnienie się?
Karta odwrócona: niezgoda na zmiany. Nieumiejętność wyzwolenia się ze starych układów. Niepowetowana strata finansowa.
Karma: ktoś doświadczony przez los, kto potrafił przezwyciężyć cierpienie. Wysoki stopień rozwoju duchowego.
Karta odwrócona: człowiek, który żerował na nieszczęściu innych. Aktualne problemy mają pomóc w przerobieniu bardzo złej karmy.
Rada: nie usiłuj za wszelką cenę ratować domu (związku, firmy), ponieważ to niczego nie zmieni. Zacznij od nowa.
Gdy karta Cię przyciąga: pamiętaj, że cios który pada, stanowi jedyną szansę wydobycia się ze skostniałych norm.
Gdy karta Cię odpycha: żyjesz w ogromnym stresie, w destrukcyjnej sytuacji albo otoczeniu. Zanalizuj swe lęki. Uwolnij się.

KURS PRZYJAZNEGO TAROTA - Maria Bigoszewska
Avatar użytkownika
Weronika
 
Posty: 56
Dołączył(a): 21 cze 2010, o 13:10

Re: XVI Wieża

Postprzez Weronika » 27 cze 2010, o 21:00

Wieża Rozdarcie

Wieże zawsze przywoływały szczególne asocjacje. Budując wieżę człowiek pragnął zbliżyć się do Boga lub też okazać wobec powolną korozję. Osoby spadające z wieży nie doznają obrażeń, ale muszą od nowa rozpocząć poszukiwania. Piorun i grzmot uważano kiedyś za karę niebios. I tak należy też interpretować piorun z tej karty, który niszczy wieżę, ale czasem również jest jedynym narzędziem by zostać uwolnionym z więzienia tak i fizycznego jak i mentalnego.

ZNACZENIE KARTY: karta mówi, że nigdy nie możemy być zbyt pewni. Kto ufa jedynie własnemu bezpieczeństwu, ten w ostatecznym rozrachunku przegrywa, ponieważ wykazuje brak jakiegokolwiek myślenia społecznego. Nikt nie może spocząć na laurach, nawet wtedy, gdy stoczył w sobie bitwę z samym diabłem i wygrał ją. W życiu natrafiamy na wiele wież. Może to być sytuacja, kiedy gromadzimy zapasy nie troszcząc się o głodujących, gdy rościmy sobie prawa, odmawiając ich innym, gdy odmawiamy innym podstawowych dóbr, zatrzymując je tylko dla siebie. Ponieważ takie sytuacje w zasadzie nie podlegały karze ziemskiej, do akcji musiały wkroczyć siły boskie, a wobec tych każdy człowiek staje się bezradny. Nazywa je wyrokiem losu, który trzeba przyjąć i zachowuje się tak, jakby nie wiedział, dlaczego to wszystko go spotyka. Tak naprawdę to my sami niszczymy naszą wieżę, ponieważ to, co powiedzieliśmy wyżej dotyczy także świata naszych myśli. To wewnętrzna zarozumiałość sprawia, że nie dostrzegamy argumentacji drugiej strony, ale to właśnie taka postawa będzie ukarana. Jednak cios, który na nas spada jest ratunkiem pozwalającym z nadzieją podążać dalej, uwalnia z pułapki, w którą wpadliśmy i wyzwala nowe energie. Perspektywa staje się szersza, nie ograniczają jej mury stojące w nas. Można powiedzieć, że z ruin rodzi się nowe życie. A jak powiadali Grecy - nikt nie pozostaje bez chwały. Wieże służyły również ochronie przed wrogiem, stając się z czasem ludzkim siedliskiem. W wieży można było czuć się bezpiecznym, a to sprawiało, że pojawiało się poczucie wygody. Ale wygoda nie jest celem ostatecznym. Dlatego bóg posyła piorun, by zniszczyć wieżę.

ZNACZENIE SYMBOLICZNE: każda bolesna próba przyjęta z pokorą to krok na drodze postępu, który stanowi nagrodę. Cierpienie służy uwolnieniu się z materii, budowaniu własnej nieśmiertelności. Karta ta przedstawia symbolicznie granice mocy ludzkiej i jej niemożność zbudowania rzeczy ostatecznych. Karta poprzedzająca, Diabeł, oprócz innych znaczeń wyraża zło. Ale zło, będące kategorią ludzką, nie ma realnego bytu, gdyż realnie istnieją tylko te siły, które pracują dla duchowego rozwoju. Wieża następuje po Diable, symbolizując postęp w kategoriach ludzkich. Wciąż od nowa odbudowuje się to, co będzie nieustannie burzone, taka jest zasada postępu. Oznacza to, że każda budowla stworzona przez człowieka przeznaczona jest do zniszczenia, czy będzie to budowla mentalna czy materialna, gdyż wszystko, czego podstawą jest materia, musi podlegać przeobrażeniu. Wieża symbolizuje również człowieka uwięzionego w swych wyobrażeniach i budującego teorie, które doświadczenie obróci wniwecz. W swym znaczeniu elementarnym Wieża przedstawia wysiłki i działania człowieka, skazane na niepowodzenie, wciąż na nowo podejmowane; żałosne, ponieważ rujnują jego ambicje; potężne, ponieważ bezustannie poszerzają jego wiedzę. Karta ta, o bardzo dużej, wpływowej mocy, najbardziej negatywna w Tarocie, zapowiada wypadek, coś, co przerwie zwykłą kolej rzeczy; także pożogę, przemoc, upadek. Wieża często działa przez zaskoczenie i w zasadzie żadna karta Tarota nie posiada mocy łagodzenia jej znaczenia. Wieża ustawiona przodem wskazuje na działanie bezpośrednie, brutalne. Człowiek spadający z Wieży i dotykający rękoma ziemi oznacza, że bez względu na przyczynę upadku (materialną czy duchową), zaczerpnie on siły z ziemi, opierając na niej ręce, aby od nowa rozpocząć swe zadanie.

ATRYBUTY OSOBOWOŚCI: niebezpieczny upór, idea grożąca w konsekwencji katastrofą i zniszczeniem. Uleganie popędom wbrew mądrości i ostrożności. Beztroska, zdanie się na żywioł.

ZNACZENIE UŻYTKOWE: brutalnie niweczone plany. Nieoczekiwany cios. Upadek, katastrofa, ruina. Przestroga, aby zachowywać ostrożność w interesach. Mówi ona, że pytający dostanie się w jakiejś dziedzinie życia pod wpływ siły złowrogiej, skłaniającej go do przecenienia swoich możliwości, albo do popełnienia błędu. Płomień niszczący Wieżę może być także interpretowany jako zapowiedź uwolnienia z więzienia.

Helena Starowieyska "Tarot Marsylski"
Avatar użytkownika
Weronika
 
Posty: 56
Dołączył(a): 21 cze 2010, o 13:10

Re: XVI Wieża

Postprzez Tarja » 13 kwi 2011, o 12:00

Wieża

klucz do interpretacji
pozytywnie (karta ma najczęściej negatywne znaczenie)
niespodziewana zmiana, która zburzy dotychczasowy porządek, dotkliwe straty, przegrana, rozpad relacji, rozwód, wypowiedzenie umowy o pracę, nasze plany zostaną odwołane, rozpad dotychczasowych wzorców, ideałów, przekonań, utrata stabilizacji życiowej, utrata pieniędzy, nałóg który prowadzi nas do upadku, zwątpienie w siebie i w sens życia, nasze plany nie powiodą się, obrót nieruchomościami, prace na wysokościach, wysokie budynki, nieruchomości, przeprowadzka,


negatywnie
bankructwo, trudny rozwód, utrata lub ograniczenie wolności, więzienie, depresja, choroba, pustka życiowa, autodestrukcja, życiowe plany runęły, niemożność dokonania jakichkolwiek zmian, bezsilność, totalna klęska, katastrofa, wypadek, eksmisja, wybuch, eksplozja, wypadek, kurczliwe trzymanie się przeszłości i tego co już minęło, niechęć do pójścia naprzód, bycie więźniem negatywnego myślenia, myśli samobójcze, pożar, porażenie prądem.

Osoby, które reprezentuje karta Wieża:
Ktoś kto obecnie przechodzi ogromne zmiany w swoim życiu, ktoś kto zmienia pracę, szkołę, miejsce zamieszkania, kraj, ktoś w trakcie rozwodu etc.
Człowiek, który doświadcza trudnych przeżyć
Ktoś kto doświadcza ogromnych strat, człowiek który odczuwa gorycz porażki, ktoś kto traci cenny majątek albo duże pieniądze
osoba, która działa w sposób autodestrukcyjny, ktoś kto wyrządza sobie krzywdę fizyczną lub psychiczną, osoba mająca myśli samobójcze, zrezygnowana i zmęczona życiem
ktoś kto myśli negatywnie i z góry skazuje się na porażkę, co nie pozwala mu na krok naprzód, osoba nie mogąca pogodzić się z przeszłością i stale rozdrapuje rany, które nie mogą się zagoić
osoba, na skraju załamania nerwowego, osoba która cierpi psychicznie i nie widzi wyjścia z trudnej sytuacji,
robotnik pracujący na budowie, ktoś kto pracuje na wysokościach
osoba o bardzo wysokiej pozycji społecznej


Miejsca, jakie może reprezentować karta Wieża
plac budowy, osiedle mieszkaniowe, agencja nieruchomości, ruiny, wysokie budynki, budynki mieszkalne, galerie handlowe, elektrownie, fabryki, centrale, zamki, zabytki, dom poprawczy, zakład karny, oddział intensywnej terapii, szpital, oddział psychiatryczny, kamieniołom, wzgórza, wzniesienia, szczyty górskie.

Zawody, jakie może reprezentować karta Wieża
Budowlaniec, pośrednik nieruchomości, strażak, elektryk, osoba zarządzająca dużym przedsiębiorstwem, pracownik produkcyjny, saper, żołnierz, antyterrorysta, ratownik medyczny, alpinista, górnik, hutnik.


Karta Wieża jest kolejną obok Śmierci i Diabła, która budzi w nas przerażenie. Patrząc na Wieżę najczęściej widzimy ludzi spadających z wysokiego budynku, co interpretujemy jako upadek życiowy i katastrofę. Jednak Wieża nie zawsze oznacza całkowitą ruinę i zniszczenie. Na pewno informuje o nadchodzących i niestety gwałtownych zmianach. Dotyka nas nieszczęście, którego się nie spodziewaliśmy. Wieża to drastyczne i definitywne zakończenie pewnego rozdziału w życiu. Mówi o mało przyjemnych rzeczach takich jak wypowiedzenie z pracy, wyrzucenie ze szkoły, oblanie studiów, wręczenie papierów rozwodowych od partnera, odkrycie prawdy o zdradzie. Wydarzenia te burzą dotychczasowy porządek, powodują zamieszanie i chaos w naszym życiu, czasami je rujnują i niszczą. W najgorszym przypadku nie możemy pogodzić się z bolesną stratą i tkwimy w naszej rozpaczy i bólu nie widząc nadziei na to, że kiedyś nam się polepszy. W ciężkich przypadkach targają nami myśli samobójcze, jednak musimy być bardzo ostrożni z interpretacją Wieży, gdyż nie zawsze mówi ona o tak drastycznych wydarzeniach. Oczywiście spójrzmy na to co mają do powiedzenia inne karty w rozkładzie i dopiero wtedy wyciągnijmy właściwe wnioski. Jeśli sprawa jest bardzo skomplikowana i sprawia ogromny ból, to dajmy sobie trochę więcej czasu na zdrowienie i przeżycie bólu, ale nie bądźmy zbyt surowi dla siebie i nie ulegajmy czarnym nastrojom i negatywnym myślom. Nawet kiedy wszystko co dla nas ważne, nagle się zawali to pamiętajmy, że mamy możliwość odbudowy ale już na nowym gruncie. Dostosowanie się do nowej sytuacji może trochę potrwać, ale powoli będziemy odkrywać nowe wartości i cele. Uwolnienie od starego stylu życia było konieczne i przyniesie nam nowe szanse i możliwości. Pozwoli nam sięgnąć tam, gdzie wcześniej nie mogliśmy i nawet jeśli towarzyszące temu okoliczności są trudne, to musimy zaakceptować tę zmianę i pozwolić by na miejsce starego nadeszło coś nowego, lepszego. Zbyt długie trzymanie się starych zachowań, przekonań i wzorców będzie nas hamowało i ograniczało. Kiedy w końcu wyjdziemy z szoku, to może się okazać, że spojrzymy na całą sytuację bardziej obiektywnym wzrokiem i dojdziemy do wniosku, że zmiana była konieczna i uwolniła nas od tego, co było dla nas niekorzystne, toksyczne, niewygodne albo przestarzałe. Wieża to symbol struktury życia jaką dla siebie tworzy człowiek. Ta warowna budowla chroni nas przed niepokojem i złem. To nasze przekonania, wartości, cele, plany, marzenia, doświadczenia, związki które dają nam siłę i spokój wewnętrzny. Jednak czasami nawet najmocniejsze zabezpieczenia nie pomogą uchronić się przed katastrofą czy upadkiem. Najsilniejsze konstrukcje mogą z czasem się osłabić a Wieża runąć. Wtedy tracimy grunt pod nogami i czujemy wobec nagłych zmian bezsilność, strach, ból, pojawia się uczucie porażki i dojmującej straty. Coś na co pracowaliśmy wiele lat nagle runęło. Oszołomieni nie wiemy jak zachować się w obliczu takich zmian, jesteśmy wtedy jak bezradne dzieci, które uczą się wszystkiego od nowa. Ale odejście starego może oznaczać nadejście czegoś nowego i fascynującego, o ile tylko damy temu szansę i nie zamkniemy się przed całym światem. Pamiętajmy, że Wieża nie zawsze oznacza katastrofę życiową, często karta ta jedynie nas informuje, że z naszych planów nic nie wyjdzie, na naszej drodze pojawią się nieoczekiwane wydarzenia, które zmienią sytuację i trzeba będzie zacząć planować od nowa. Czasami Wieża oznacza, że spotkanie na które czekaliśmy nie odbędzie się, pewna kłótnia wymknie się spod kontroli i zakończy się rozstaniem, oblejemy ważny egzamin albo właściciel nieruchomości da nam wypowiedzenie umowy. Wieża może mówić w najlepszym przypadku o pewnych komplikacjach, które pokrzyżują nasze plany, w najgorszym o dosyć poważnych problemach, które się pojawią i zdezorganizują nasze dotychczasowe życie. Wieża mówi o czymś czego się nie spodziewamy a więc możemy mieć do czynienia z czymś co nas zaskoczy albo wręcz zaszokuje. Różnie reagujemy na te zmiany, niektórzy będą w obliczu zmian silni i nie poddadzą się tak łatwo, inni wykażą się mniejszą odpornością. Ważne by nie załamywać się i nie poddawać się zupełnie. Po każdym upadku możemy się podnieść, jednak wymaga to trochę czasu, siły i wytrwałości. Nagłe trudności w życiu często wywołują szok i nagle uświadamiamy sobie, że nawet najlepsze chęci i ochrona nie zapewnią nam stuprocentowego bezpieczeństwa przed kłopotami. Dociera do nas, że to, co przydarza się innym może przydarzyć się także nam. W takich momentach mamy wybór, poddać się albo próbować wydostać się z gruzów i żyć dalej. W obliczu problemów nie zamykaj się na innych, szukaj wsparcia i rozmawiaj z ludźmi, którym możesz zaufać. Pamiętaj, że nigdy nie jesteśmy sami, otwórzmy się na innych i dajmy szansę aby ktoś obdarzył nas wsparciem duchowym. Jako karta rada pojawienie się Wieży może sygnalizować, że zbyt uparcie trzymamy się starych postaw, przekonań i układów, które nas osłabiają albo wyniszczają. Wieża mówi wtedy abyśmy dokonali koniecznych zmian, nawet jeśli będą one wyjątkowo trudne. Karta może też mówić, że aby iść dalej trzeba się uwolnić od negatywnych wzorców, ideałów, starych przekonań i nawyków. Nie należy rozpoczynać nowego życia jeśli wciąż nie uwolniliśmy umysłu od szkodliwych dla nas wzorców, inaczej przeniesiemy poprzednie błędy na nowe życie i powtórzymy te same błędy w nowej rzeczywistości. Jako karta rada Wieża sugeruje aby odrzucić to co nam nie sprzyja, to co szkodzi i uzależnia, nawet jeśli mocno przyzwyczailiśmy się do starego stylu życia. Tylko wyzbywszy się starych złych nawyków i przekonań, możemy odrodzić się na nowo i dokonać zmian, które są konieczne.
Avatar użytkownika
Tarja
 
Posty: 193
Dołączył(a): 29 maja 2010, o 16:05

Re: XVI Wieża

Postprzez FairyWitch » 16 kwi 2011, o 20:20

Mi karta Wieża ostatnio pokazała się pozytywnie- dosłownie uderzył mnie grom z jasnego nieba, który był wiadomością z pomysłem. Palnęłam się w czaszkę... czemuż na to sama nie wpadłam! :lol:
Avatar użytkownika
FairyWitch
 
Posty: 128
Dołączył(a): 20 paź 2010, o 18:30


Powrót do Arkana Wielkie

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron