II Kapłanka

II Kapłanka

Postprzez admin » 20 cze 2010, o 17:34

II Kapłanka


Osoby, które symbolizuje karta;

Wrażliwa, łagodna kobieta, która kieruje się intuicją, doradczyni duchowa, matka, żona, osobowość uległa, ugodowa, osoba, która zgłębia nauki ezoteryczne, nauczycielka, lojalna, oddana przyjaciółka, zakonnica, opiekunka.

Sytuacje, które może przedstawiać karta:

Platoniczna miłość, miłość matczyna, intuicja, mądrość, duchowość, zgłębianie wiedzy. Nauka, wizjonerstwo, spokój wewnętrzny, wrażliwość, łagodność, emocjonalność. Ukryte wpływy, tajemnica, coś co znajduje się pod powierzchnią. Wyciszenie, poddawanie się refleksji. Opieka, troskliwość, dbanie i poświęcanie się dla innych. Pielęgniarka, nauczycielka, uczennica, terapeutka.

Negatywne strony:

Nadmierna uległość, pasywność, dewocja lub rozwiązłość, prostytucja, nieśmiałość, introwertyzm, strach przed rzeczywistością, duchowa pustka, zamykanie się w sobie, schizofrenia, niestabilność emocjonalna, chłód, zbytnie poświęcanie się dla innych, płytkość, zła ocena danej sytuacji, niepewność, brak pracy w przypadku kobiet, niechęć do rozwoju w sferze zawodowej.
opis ze strony www.magiakart.pl
admin
Administrator
 
Posty: 100
Dołączył(a): 6 sty 2010, o 11:37

Re: II Kapłanka

Postprzez Weronika » 27 cze 2010, o 11:32

Kapłanka zwana też Arcykapłanką lub Papieżycą - karta oznaczana rzymską II.

Papieżyca reprezentuje ona przewagę wartości moralnych nad praktyczną sferą ży­cia. Często oznaczano ją symbolem Księżyca, tu przydano jej znak pla­nety Neptun, gdyż jest ona patronką inspiracji i charakteryzuje się trans­cendentalną wolnością i unifikacją wszelkich przeciwieństw. Papieżyca symbolizuje nieświadomość, ukryte kompleksy, atawistyczne lęki, to co wynurza się ze snu w chwili zamroczenia, w ciemnym pokoju dzieciństwa. Widniejąca na karcie Papieżycy litera gimel oznacza tego, który czyni dobro, kieruje się uczuciem, porywami serca. W tym sensie Papieżycy podporządkowany jest intuicyjno-syntetyczny model poznania kosmosu, jest ona także symbolem boskiej inspiracji i przewodnictwa po tajnych sferach intuicyjnej wiedzy o istocie wszechświata. Mag posiada podwójną naturę — Bliźniąt, natomiast Papieżyca — Ryb. On reprezentuje Inteli­gencję (znak żywiołu Powietrza), ona — Intuicję (znak żywiołu Wody), z której może wykluć się nadwrażliwość, zbytni idealizm, przewaga iluzji nad realną oceną faktów. Spoczywająca w jej dłoniach księga może być księgą mądrości albo zbiorem nic nie znaczących, bełkotliwych zdań uło­żonych przez „natchnionego" grafomana.

Pozycja prosta: Przyjaźń. Powiernictwo. Wtajemniczenie. Intuicja, wrażliwość. Dar. Wiedza, nauczanie. Nadzieja. Rozwój wyższych uczuć. Poświęcenie. Czu­łość, subtelność. Brak podzielności, zespolenie, synteza. Bezpieczeństwo. Spokój wewnętrzny. Brak kompleksów. Zdolność wczuwania się w sytua­cje innych. Skłonność do zamykania się w sobie.

Odwrócona: Bierność. Ignorancja. Nieprawość. Brak zrozumienia ota­czającego świata. Akceptacja informacji o niepewnym pochodzeniu. Nie­właściwa ocena sytuacji. Płytkość, próżność, zarozumialstwo. Beznadzieja. Wystawianie się na niebezpieczeństwo. Choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne. Koszmary. Kompleksy. Fatalizm. Uleganie nałogom. Zner­wicowanie. Fobie.

źródło:Jan Witold Suliga "Karty które wróżą"
Avatar użytkownika
Weronika
 
Posty: 56
Dołączył(a): 21 cze 2010, o 13:10

Re: II Kapłanka

Postprzez Weronika » 27 cze 2010, o 11:34

II Najwyższa Kapłanka
W innych językach: die Hohepriesterin, the Popess, la Papesse.
Archetyp: dziewica.
Litera: bet = B, Symbol – usta, dom, mowa. Wartość liczbowa – 2.
Liczba: 2 – dualizm, rozdwojenie na subiektywizm i obiektywizm, półkole. Liczba wyboru (alternatywy, „jedno z dwojga”). Pierwsza ludzka wątpliwość opisana w Biblii, którą wypowiedziała Ewa „Czy Bóg dokładnie tak powiedział?” stała się przyczyną wypędzenia naszych prarodziców z raju i dziś wypędza jeszcze ludzi z utartych ram spokojnego życia (rozpacz). Jednocześnie to właśnie wątpliwość staje się wiarygodną metodą poznania (jabłko).

"Vademecum tarocisty"H.Banzhaf
Avatar użytkownika
Weronika
 
Posty: 56
Dołączył(a): 21 cze 2010, o 13:10

Re: II Kapłanka

Postprzez Weronika » 27 cze 2010, o 11:35

. KAPŁANKA PROSTE SZCZĘŚCIE

Kapłanka jest drugą kartą Wielkich Arkanów i nosi wiele imion. Nazywana bywa Papieżycą czy Arcykapłanką.

ZNACZENIE KARTY: ta karta symbolizuje naszą nieświadomość, a tym samym wszystko to, co wypieramy. Chodzi tu o ukrytą w nas stronę, którą rozum wyrażony świadomością najczęściej ukrywa. Ale wszystko to, co żyje w nas jako ciemna strona, stanowi siłę. A zatem ta karta wskazuje na konieczność przebadania naszych planów i zamiarów pod kątem naszego wnętrza i jego gotowości do współuczestniczenia w tych planach. Kto nie uwzględnia duszy, ten nie znajduje też drogi do wnętrza, a tym samym pozbawia się harmonii, do której dąży. Ta karta upomina nas i każe pamiętać, że nasza dusza nigdy nie śpi i przez nasze sny próbuje nawiązać z nami kontakt i do nas przemówić. Obraz Arcykapłanki jest także uzupełnieniem strony jasnej, świadomej. Jest kartą ukazującą dwubiegunowość. Ale nie zawsze łatwo jest odnaleźć w sobie pełnię, gdyż rozum i myśli nie wystarczają, by poznać własne tajemnice. Do tego celu potrzebujemy w sensie przenośnym kapłanki. W znaczeniu alchemicznym mówimy o tajemnicy, która tkwi w każdej przemianie - tu pod tym pojęciem rozumiemy naszą ciemną stronę. Psychologia nazywa tę część nas samych cieniem, a psychoanaliza zredukowała to do pojęcia "pomyłki freudowskiej". Oznacza to, że często postępujemy w sposób pełen sprzeczności, a przyczyna takiego postępowania nie jest nam znana. Wszystko w naszym życiu ma swoje przeciwieństwo, dzień nie istnieje bez nocy, strona prawa bez lewej. I ta karta wskazuje nam właśnie na to, że musimy poszukać tej dwubiegunowości.

ZNACZENIE SYMBOLICZNE: umysł człowieka, kierowany przez wolę, rozwija. Jeśli jego wola skierowana jest ku prawdzie, zobaczy jej promieniowanie. Prowadzony przez tę jasność, osiągnie cel idealny, ku któremu dąży. W trakcie swej ewolucji człowiek musi pukać do drzwi wiedzy, a one otworzą się. Przedtem musi jednak przestudiować ścieżkę, którą ma iść, aby nie zgubić się w labiryncie. Obróci się ku słońcu prawdy i zrozumie. Musi zachować milczenie, aby nie narazić się na krytykę profanów. Karta ta wyraża symbolicznie: małżonkę boską posiadającą wieczny dar rodzenia i tworzenia złudnych rzeczywistości - maji.

ATRYBUTY OSOBOWOŚCI: intuicja, wyobraźnia, płodność. Pasywność, rozwój duchowy. Interesowne, oczekujące rekompensaty przywiązanie. Miłość do rodziny, ogniska domowego, współmałżonka i dzieci, wynikająca z przyzwyczajenia. Wyobraźnia, marzenia, lenistwo. Temperament limfatyczny, przynosi tendencję do dbania o siebie, do hipochondrii i wygodnictwa. W przypadku dolegliwości fizycznych karta ta oznacza, że przyczyny choroby nie są łatwe do zdefiniowania; są one niewyraźne i wskazują zarówno na brak równowagi psychicznej, jak i zaburzenie organiczne.

ZNACZENIE UŻYTKOWE: karta ta przynosi bardzo silne uzależnienie od losu w sensie pozytywnym. Przyciąga tajemnicze sprawy i fakty niezależne od woli pytającego. Jest pomyślna dla dzieci, szczególnie dziewczynek. Możliwe liczne podróże, a przynajmniej podróże odbywane w wyobraźni. Możliwość dziedziczenia, otrzymania darowizny. Karta czystej szansy. Stabilna pozycja. Dla artysty źródło twórczego talentu. Nie wskazuje na dużą witalność, ale też nie zagraża życiu. Karta ta może sugerować wpływ kobiety mądrej, inspirującej. Kapłanka w towarzystwie karty Słońce symbolizuje miłość kobiecą. Reprezentuje także pytającą, jeżeli nie przekroczyła ona czterdziestego piątego roku życia. Po przekroczeniu tego wieku pytająca reprezentowana jest przez kartę księżyc.
Helena Staroweyska Tarot Marsylski
Avatar użytkownika
Weronika
 
Posty: 56
Dołączył(a): 21 cze 2010, o 13:10

Re: II Kapłanka

Postprzez Tarja » 13 kwi 2011, o 11:55

Kapłanka

klucz do interpretacji
pozytywnie: intuicja, wrażliwość, zrozumienie, opieka, uczuciowość, refleksyjność, kontemplacja, wierność, delikatność, mądrość, wiedza, nauka, wizjonerstwo, empatia, wyobraźnia, mądrość duchowa, spokój, harmonia, tajemnica, to co nieświadome, ukryte, związek duchowy, oddanie, cierpliwość, doradztwo duchowe, żeński pierwiastek, nauki ezoteryczne, milczenie, powściągliwość, zachowywanie się zgodnie z obowiązującymi normami, religijność, kierowanie się w życiu zasadami, milczenie, zachowanie czyjejś tajemnicy albo skrywanie swoich sekretów, także takt, rozwaga, koncentracja, zgłębianie wiedzy, czytanie książek, zdolności literackie, nauczanie innych, przekazywanie wiedzy, powaga, nieskazitelność, czystość, niewinność, prawdomówność, uczciwość, macierzyństwo, opieka nad słabszymi, łagodzenie napięć i konfliktów, mediacja, bezstronność, okres odsunięcia się od codziennej aktywności, wewnętrzny spokój, kontemplacja, wyciszenie, skupianie się na swoim wnętrzu, związek duchowy, miłość uniwersalna, przebaczenie, oddanie, zaangażowanie w życie rodzinne, dobrotliwość, zrozumienie, podnoszenie na duchu, wokół nas jest ktoś kto nas rozumie i wspiera, albo my jesteśmy dla kogoś opoką i wsparciem duchowym.

w otoczeniu trudnych kart: zahamowania, bierność, kompleksy, wstydliwość, nieśmiałość, niespełnienie w życiu rodzinnym albo zawodowym, brak pewności siebie i siły przebicia, niezdecydowanie, zamykanie się w sobie, izolacja, niedostępność, skrywany mroczny sekret albo nieumiejętność dotrzymywania czyichś tajemnic, trudne macierzyństwo, może także oznaczać dewocję, fobie, oziębłość, zahamowania seksualne albo wręcz przeciwnie, brak zahamowań, bezpruderyjność, sprzedawanie swojego ciała, prostytucję, czasem karta może oznaczać także kobietę wykorzystywaną seksualnie (szczególnie jeśli w pobliżu znajdzie się karta Diabła i inne trudne karty), to także niechęć do macierzyństwa, brak więzi z dzieckiem lub dziećmi, rozchwianie emocjonalne, niezrównoważenie, odgrywanie roli ofiary, wyrzekanie się własnych potrzeb aby móc poświęcić się innym,


osoby, jakie może oznaczać:
oddana matka i żona, starsza siostra, babcia,
kobieta o rozwiniętej intuicji, wrażliwa, mądra,
kobieta religijna,
kobieta z zasadami, wierna, uczciwa, postępująca w prawy sposób
osoba, która zdobywa wiedzę, uczennica, studentka
osoba, która naucza, wskazuje drogę, mówi co dobre i złe
terapeutka, osoba zajmująca się chorobami duszy, pocieszycielka, doradczyni duchowa, wróżka, kobieta zgłębiająca wiedzę ezoteryczną.
Osoba skłonna do poświęceń, altruistka, zawsze gotowa nieść pomoc
Kobieta, która nie potrafi odmówić innym, nieasertywna, uległa
Kobieta, która realizuje się jako matka i żona, ale nie zaspokaja swoich ambicji zawodowych
Kobieta stroniąca od seksu, wstydliwa, pełna zahamowań,
osoba nieśmiała, której brak pewności siebie, delikatna, bojąca się wydobywać swoją kobiecość, ascetka, mniszka, siostra zakonna.
Kobieta, która ma wiele sekretów,
Skrywana kochanka


miejsca, jakie może oznaczać:
dom matki, dom rodzinny, poradnia psychologiczna, gabinet terapeuty, gabinet wróżbiarski, sklep zielarski, świątynia, Kościół, uczelnia, biblioteka, księgarnia, miejsce owiane mgiełką tajemnicy, miejsce odpoczynku i relaksu, dom opieki, dom dziecka, archiwum, półka z książkami, miejsce sekretnych schadzek, miejsce gdzie znajdujesz pocieszenie i wsparcie.

zawody, jakie może oznaczać:
bibliotekarz, nauczyciel, wykładowca, doradca duchowy, wróżka, terapeuta, psycholog, lekarz, również medycyny naturalnej, zakonnica, opiekunka do dzieci lub opiekun osób starszych, pielęgniarka, położna, pomoc domowa, pani domu, strażnik, dozorca, obrońca adwokat, profesja w której należy strzec tajemnicy zawodowej, uczennica, studentka, w szczególności literatury albo sztuk pięknych, ale nie tylko, kobieta bezrobotna spędzająca czas w domu, osoba, która ukrywa swoją profesję gdyż prawda jest dla niej wstydliwa.

Znaczenie karty:
Widząc kartę zatytułowaną Kapłanka mamy wskazówkę, że w sprawie o którą pytamy są pewne niejasności. Nie jesteśmy świadomi istnienia pewnych ukrytych czynników, czasami Tarot w ten sposób daje nam znać, że odpowiedź na razie nie jest oczywista i jasna i będziemy musieli poczekać na odkrycie całej prawdy. Proces ten może zająć nam trochę czasu. Czasami prawda jest oczywista, ale my jej nie dostrzegamy, ale często dzieje się tak, że o pewnych rzeczach nie możemy wiedzieć, są jakby poza naszym wzrokiem, zasięgiem. Kapłanka strzeże pewnego sekretu, ale daje też szansę odkrycia prawdy, lecz tych którzy dojrzeli do jej zrozumienia. Pojawienie się tej karty zawiera pewną wskazówkę, by przyjrzeć się sprawie dokładniej i uważniej i spróbować poszukać prawdy. Kapłanka oznacza tajemnicę w różnych sytuacjach. Być może podjęliśmy się pewnego zadania, ale tak naprawdę nie wiemy jak sprawą pokierować, ponieważ brak nam pewnych ważnych informacji, powinniśmy więc starać się zgłębić wiedzę poprzez naukę, zdobywanie wiedzy, czasami wystarczy przeczytanie instrukcji obsługi i sprawa się rozwiąże. Nasza niewiedza może także być skutkiem czyjegoś milczenia, ktoś z pewnych powodów ukrywa przed nami prawdę, musimy więc zastanowić się dlaczego tak jest i dowiedzieć się, co to za prawda, ale czy naprawdę jesteśmy na to gotowi? To ważne pytanie, które musimy sobie zadać. Czasami pojawienie się karty może oznaczać, że nasze podejście do problemu jest zbyt płytkie, powierzchowne i należy w tej sytuacji odnaleźć jego głębszy, inny sens. Czasami karta sugeruje zaangażowanie się w pewną sprawę, którą odbieramy zupełnie inaczej niż rzeczywiście się ona przedstawia, tak jakbyśmy nie wiedzieli o pewnych rzeczach, które są istotne i ukryte i w rezultacie nasze działania nie przynoszą nam efektów. Tak naprawdę możemy sobie nawet nie zdawać sprawy z ukrytych czynników i żyć w spokoju, ale prawda po pewnym czasie wyjdzie na jaw, a my zdamy sobie sprawę, że nasze działania były bezcelowe albo też źle podeszliśmy do pewnej sytuacji. Karta symbolizuje też tajne akta, zmowę milczenia, okoliczności o których nie wiemy, to też ukrywanie mrocznej tajemnicy, to także wiedza, której nie będziemy mogli pojąć choćbyśmy bardzo chcieli. Kapłanka symbolizuje więc tajemnicę, ukryty sens, to też wiedza tajemna, brak informacji, niedopowiedzenie, okoliczności, których sobie nie uświadamiamy i jednocześnie zachęca do zgłębiania spraw, które tylko wydają się oczywiste, radzi by słuchać intuicji, wewnętrznego głosu i rozwijać w sobie moc duchową, intelekt, poszerzać wiedzę. Czasami symbolizuje cechy typowe dla kobiety, takie jak delikatność, łagodność, troskliwość, instynkt macierzyński, dbałość o dom, wrażliwość. To także twórczość, natchnienie, medytacja, filozofia, mistycyzm, umiejętność odczytywania snów, empatia, rozwijanie w sobie wyższych uczuć, dbanie o równowagę wewnętrzną, okres zgłębiania wiedzy, poznawania siebie, kontemplacja. Reprezentuje więc cechy osób, o które pytamy, może także symbolizować nas, matkę i inne osoby. Często reprezentuje kobietę oddaną, wierną, zdolną do wybaczenia i poświęceń. To opiekunka domowego ogniska, troskliwa i łagodna, chyba że karty sąsiednie i pozycja w rozkładzie sugerują inaczej. W tym przypadku będziemy mieć do czynienia z kobietą zimną, oschłą, surową albo niestabilną emocjonalnie, lękliwą, zakompleksioną, udającą ofiarę. Karta może także wskazywać na izolację, ucieczkę od ludzi, strach przed nimi, uciekanie w świat iluzji, bierność, nadwrażliwość, tłumienie potrzeb, to także płytkość, ograniczona wiedza, ignorancja, informacje o niepewnym pochodzenie, niechęć do głębokich przemyśleń, zła ocena sytuacji. W pytaniach o sferę finansową pojawienie się karty może sugerować abyśmy w swoich zamierzeniach słuchali swojej intuicji albo dokładnie przeanalizowali daną sytuację, aby uniknąć ewentualnych pomyłek. Kapłanka może oznaczać, że coś przeoczyliśmy lub mamy za mało informacji, byśmy mogli podjąć pewną decyzją albo zacząć jakieś przedsięwzięcie. Zobaczmy jak interpretować kartę w konkretnym rozkładzie.

Czy moje podejrzenie, że mężczyzna, z którym się spotykam jest nieuczciwy, jest słuszne? Zastosowałam rozkład, który wygląda w ten sposób:Tak widzę to ja
Tak jest naprawdę
Co zrobić
Jaki będzie rezultat tych działań

Kochankowie 2. Siódemka mieczy 3. Kapłanka 4. Ósemka pucharów

Pierwsza karta Kochankowie oznacza, że podejrzewasz, że nie jesteś jedyną osobą w życiu tego mężczyzny albo uważasz, że mężczyzna może nie chcieć być z Tobą tak bardzo jak może on to okazywać albo tak jak Ty sobie wyobrażasz. Kochankowie oznaczają dylemat w miłości, może on dotyczyć innej osoby, która pojawiła się w związku albo też oznaczać zastanawianie się czy być w tym związku czy odejść.
A jak jest naprawdę? Widzimy siódemkę mieczy. Oj, nie za dobra ta karta... Wyraźnie widać, że coś jest nie tak a mężczyzna, o którego pytasz jest nieuczciwy i coś kombinuje za Twoimi plecami.
Co masz więc zrobić? Kapłanka pojawiła się jako karta rada, a więc zaufaj swojej intuicji, ona dobrze Ci podpowiada. Mężczyzna ten jest niegodny zaufania i coś ukrywa, postaraj się odkryć co to takiego nawet jeśli będzie to dla Ciebie bolesne.
O czym może mówić karta ósemka pucharów. To odejście, chęć ucieczki od związku, który nas rozczarował, ale taka decyzja jest chyba w tym przypadku słuszna, ponieważ nie warto kontynuować związku, w którym brakuje uczciwości.
Avatar użytkownika
Tarja
 
Posty: 193
Dołączył(a): 29 maja 2010, o 16:05


Powrót do Arkana Wielkie

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron